MN Oftalmoloji Cilt: 28 Sayı: 2 2021 (MN Ophthalmology Volume: 28 No: 2 2021)

İntravitreal Enjeksiyon Sonrası Görülen Endoftalmi Sıklığı ve Yönetimi

Incidence and Management of Endophthalmitis Following Intravitreal Injection

Gökhan DEMİR, Cengiz ALAGÖZ, Yusuf Berk AKBAŞ, Neşe ALAGÖZ, Funda Ebru AKSOY, Gürkan ERDOĞAN, Nilay KANDEMİR BEŞEK, Hasan GÜNEŞ

Üst Oblik Kas Disfonksiyonunda Demografik Özellikler ve Cerrahi Sonuçlar

Demographic Characteristics and Surgical Results in Superior Oblique Muscle Dysfunction

Özüm YÜCEL, Osman Bulut OCAK, Semih ÇAKMAK, Aslı İNAL, Sariye TAŞKOPARAN, Yavuz Selim DOĞAN, Muhittin TAŞKAPILI, Birsen GÖKYİĞİT

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Oftalmoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Oftalmoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Oftalmoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.