Proje Yayınlar

MN Oftalmoloji
ESCRS XXXV. KONGRESİ'NİN ARDINDAN

ESCRS XXXV. KONGRESİ'NİN ARDINDAN

4 Editörden

5 XXXV. ESCRS Kongresi İstatistikleri 

6 2017 Binkhorst Madalyası Konferansı

8 PREMED Avrupa Çalışması Sonuçları Açıklandı

9 Katarakt Cerrahisinde Optimal Antibiyotik Kullanımı

10 Glokom Progresyonu: Saptanması ve Ölçümündeki Zorluklar Düzensiz Korneaya Yakından Bakmak

11 Nörotrofik Keratopatinin Patofizyolojisi

12 Poster/ Video Ödülleri

13 Peter Barry Bursu (Canlı Fako Oturumları Yeni Deneyimler Sunuyor) 

14 ESCRS’17 Katılımcı Görüşleri

Detay
AAO 2017 KONGRESİ'NİN ARDINDAN

AAO 2017 KONGRESİ'NİN ARDINDAN

4 Editörden

5 2017 Michael F. Marmor Konferansı Oftalmoloji ve Sanat : “Henry Butler Örneği”

7 2017 Jackson Memorial Konferansı: Dr. Daniel F. Martin

 “CMV’den CNV’ye” Retinal Hastalıklarda İntravitreal Terapi

7 Oküler Yüzey Hastalığı: Neyi Kaçırıyor Olabilirsiniz?

Kuru Gözde Pratikte Hangi Testler Önemlidir?                                

 Sevinç mi Yoksa Maliyet Gözyaşları mı?

8 Gözyaşı Filmi ve Oküler Yüzey Topluluğu (TFOS)                                                        

   Kuru Göz Çalıştay II Raporu (DEWS II)

9 Korneal Çapraz Bağlama Sonrası Komplikasyonların Yönetimi ve Önlenmesi

10 Siliyer Nörotrofik Faktör Faz 2 Çalışması 

11 Glokom Genleri ve Tedavide Yeni Fırsatlar

Fakoemülsifikasyonun 50 Yılı: Yenilikçiliğin Mücadelesi

12 2017 Onur Madalyası: Prof.Dr. H. Dunbar Hoskins Jr.

AAO 2017’nin En İyi Orijinal Makale Sunumları

13 2017 ISRS Ödülleri

14 AAO 2017 Katılımcı Görüşleri

Detay
Olgularla Kuru Göz Sayı 2

Olgularla Kuru Göz Sayı 2

Detay
Olgularla Kuru Göz Sayı 1

Olgularla Kuru Göz Sayı 1

Detay
AAO 2018 Kongresinin Ardından 27-30 Ekim 2018

AAO 2018 Kongresinin Ardından 27-30 Ekim 2018

American Academy of Ophthalmology 

AAO 2018 KONGRESİ’NİN ARDINDAN 

27-30 EKİM 2018

 

2. Editörden

3. 2018 Jackson Memorial Konferansı: Prof.Dr. Philip J. Rosenfeld 

Bevasizumab ve Optik Koherans Tomografiden Öğrenilen Dersler: Büyük, İyi, Kötü ve Çirkin

4. Kuru Göz Atölyesi II (DEWS II): Temel Bulgular, Olgular ve Açık Oturum 

5. Kuru Gözün Yönetiminde Cihazlar ve Teknoloji: Yeni Çözümleri Koklamak

DREAM Çalışması: Omega 3 Yağ Asitleri ve Kuru Göz

6. Kornea Korunma Süresi Çalışmasında Greft Başarısı ile İlişkili Faktörler

7. 2018 Charles Kelman Konferansı: Dr. Robert J. Cionni 

Tehlikeli Zonüller

8 2018 Barraquer Konferansı: Dr. Ronald R. Krueger

Refraktif Cerrahide Yeni Bir Sınır Olarak Lentiküler İmplantasyon ve Refraktif Göz Bankacılığı

Korneanın İnatçı Hasarlarına Yaklaşım

9. İlerlemiş Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejeneransında Kök Hücreden Retina Pigment Epiteli Hücre Transplantları

10. Epiretinal Membran Cerrahisi Sonuçları: Son Görme Keskinliği Raporu

11. Lazer İridotomi Sonrası Primer Açı Kapanması Hastalarının İzlemi 

Psödoeksfolyatif Glokom Hastalarında Katarakt Cerrahisi

12 AAO 2018’in En İyi Orijinal Makale Sunumları

13. 2018 ISRS Oftalmoloji Ödülleri

Detay
ESCRS 36. Kongresinin Ardından 22-26 Eylül 2018

ESCRS 36. Kongresinin Ardından 22-26 Eylül 2018

Editörden

Doç.Dr. Melis PALAMAR ONAY

Paylaştıkça anlamlanır herşey; mutluluk, sevgi, heyecan... Paylaştıkça güzelleşir dünya... Ve şüphesiz ki paylaştıkça çoğalır bilgi... Biz göz hekimlerinin bilgilerini ve deneyimlerini paylaştığı en köklü ve en büyük toplantılardan biridir ESCRS buluşmaları da...
Çoğu göz hekiminin her yıl takvimine not ettiği bir etkinlik olan ESCRS toplantısının otuzaltıncısı Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22-26 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlendi. Yaklaşık olarak 9400 katılımcının bulunduğu toplantıda ülkemizden çok sayıda katılımcının yanı sıra bir hayli yüksek sayıda konuşmacı da çeşitli görevler alarak bizleri gururlandırdı. Her yıl olduğu üzere yine toplantı süresince gerçekleştirilen panel ve  kurs oturumları, uydu toplantıları, wetlab uygulamaları, sözlü ve poster bildiri sunumlarında aynı konuya pek çok farklı bakış açısı ile değinildi ve değişik tecrübeler paylaşıldı.  
Toplantının açılış töreninde Ridley Madalyası Konferansı’nda Hollanda’dan Prof.Dr. Nuijts “Önce Gerçekler (Facts First!)” başlıklı bir konuşma yaparak “kanıta dayalı tıp” yaklaşımının önemini gözler önüne serdi. Ana Sempozyum’da “Primer Açık Açılı Glokom Tedavisinde Erken Lens Ekstraksiyonunun Etkinliği (Effectiveness of Early Lens Extraction for the Treatment of Primary Angle-Closure Glaucoma - EAGLE)” çalışmasının sonuçları paylaşıldı. Pek çok değerli konuşmadan öne çıkanlar arasında glokomun sadece optik nöropatiden ibaret olmayıp aynı zamanda bir oküler yüzey hastalığı da olduğunun vurgulanması da bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra keratokonus tedavisinde kullanılan çapraz bağlama tedavisinde optimal sonuçlar için seçilen parametrelerin önemine ve bu uygulamaların kornea biyomekaniğinde yol açtığı değişikliklere dikkat çekildi. Yakın çalışma ve kapalı ortamlarda bulunma oranının artması sonucu tüm dünyanın sağlık sorunu haline gelen ve her geçen gün sıklığı artan miyopi konusunda da önemli uyarılar yapıldı ve atropin ile yapılan farmakolojik profilakside yaşanan gelişmelerden bahsedildi. Glokom cerrahisinde intrakanaliküler ve suprakoroidal cihazların etkinliği, anti-VEGF tedavisinin yaşa bağlı maküla dejenerasyonu tedavisinde açtığı yeni ufuklar, diyabette yeni yaklaşımlar ve diyabetik gözlerde katarakt ameliyatı sonrası görülen komplikasyonlar çarpıcı diğer konular arasında yer almaktaydı.
Toplamda 7 kez “dünyanın en yaşanabilir şehri” olarak seçilen Viyana’da ülkemize kıyasla oldukça soğuk olan havaya rağmen fırsat bulabilenler saray ve müzeleri ziyaret edip bale, opera ve senfoni gösterilerini izledi, lezzetli Avusturya tatlarını deneyimledi.  
Sözün özü, hem bilimsel hem de sosyal anlamda oldukça doyurucu bir toplantı daha sona erdi.
Gelecek sene Paris’te düzenlenecek olan otuzyedinci ESCRS toplantısında yepyeni paylaşımların heyecanı ile görüşmek üzere...

Detay