Proje Yayınlar

MN Oftalmoloji
ESCRS 2020 Uzaktan Erişimli 38. Kongresi İzlenimleri

ESCRS 2020 Uzaktan Erişimli 38. Kongresi İzlenimleri

EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Esin BAŞER

Karşıyaka Göz Hastanesi, İzmir

 

Avrupa Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Cemiyeti (ESCRS), 1991 yılında implantasyon ve refraktif cerrahi alanlarında eğitim ve araştırmayı desteklemek, oftalmoloji pratiği ve çalışmalarını daha ileriye götürmek amacıyla kurulmuştur. Özellikle göz içi lens implantasyonu ve refraktif cerrahi alanlarındaki araştırmaların ve bulunan faydalı sonuçların duyurulup, yayılmasını destekler. Tüm dünyadan 130 ülkeden 7500 üzerinde üyesi bulunmaktadır. ESCRS merkezi Dublin, İrlanda’da olup, faaliyetler buradan yürütülmektedir.

Bu sene Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yapılması plan lanan 38. ESCRS Kongresi, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2-4 Ekim 2020 tarihlerinde “Sanal Kongre 2020” adıyla tamamıyla uzaktan erişimli olarak gerçekleşti. Üç gün süren bu sanal kongrede çok sayıda sempozyum, panel, eğitici kurslar, klinik araştırmalar sempozyumu, serbest tebliğler, interaktif poster sunumları, video sempozyumu, endüstri destekli uydu toplantıları, Genç Oftalmologlar toplantısı ve bu kongreye özel olarak COVID-19 oturumu gerçekleşti. Ayrıca cihaz ve ilaç tanıtımı yapan firmalar, oluşturulmuş sanal sergi alanında ziyaret edilebiliyordu. Tüm bilimsel toplantı içerikleri önceden kayıt edilmişti ve oturumlar konuşmacıların çevrimiçi canlı katılımıyla interaktif soru-cevap ve tartışma bölümleri eşliğinde gerçekleşti. Toplantılara konularında uzman bilim adamı ve cerrahlar konuşmacı olarak katkıda bulunurken, dünyanın 120 ülkesinden binlerce göz hekimi de dinleyici olarak katıldı.

Uzaktan erişimli kongrede yapılan sunumlar 2020 yılı sonuna kadar ulaşılabilir ve izlenebilir şekilde kullanıma açık olduğu için katılımcıların, özellikle de genç oftalmologların kongreden oldukça yaralanacağı öngörülmekte. Uzaktan erişimli bu kongrede ana toplantılar; “ESCRS/EU Kornea Sempozyumu”, “ESCRS/EURORETINA Sempozyumu”, “2020 yılında 20/20 Görme Sempozyumu”, “Katarakt Cerrahisinde Bir Sonraki Dekad Sempozyumu” ve “Umulmayan Olduğunda Ne Yapmalı?” başlıklı sempozyumlardı. Bunlardan “ESCRS/EU Kornea Sempozyumu”nun konusu “Travmatize Olmuş Kornealar”, “ESCRS/EURORETINA Sempozyumu”nun konusu “Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Hastalarında Katarakt Cerrahisi”, “2020 yılında 20/20 Görme Sempozyumu”nun konusu iki ayrı oturum halinde “Lens” ve “Kornea” olarak gerçekleşti. Ayrıca ESCRS ve Avrupa Glokom Cemiyeti (EGS) ortak “Masterclass”(Ustalık) toplantılarında “Glokom hastalarında katarakt cerrahisinin püf noktaları” konulu toplantılar yapıldı.

ESCRS 2020 Kongresi’nde özellikle kornea hastalıkları, keratokonus ve kollajen çapraz bağlama, zorluk gösteren olgularda katarakt cerrahisi, pediyatrik göz içi lensler, refraktif cerrahi olarak katarakt cerrahisi, refraksiyon cerrahisi konularındaki yeni gelişmeler, intraokuüler lens değişimi, torik lenslerle astigmatizma yönetimi, keratokonusta katarakt cerrahisi, presbiyopinin cerrahi tedavisi, femtolazerle katarakt ve terapötik tedaviler, femtosaniye lazerle intrastromal refraktif ve terapötik cerrahi, yapay zeka ve oftalmolojide kullanımı gibi konular özellikle dikkat çekmekteydi.

ESCRS 2020 Kongresi bültenimizde sanal toplantı sunumlarının içerikleri; “Oküler Yüzey ve Kuru Göz” bölümünde Doç.Dr. Melis Palamar Onay, “Refraktif Cerrahi” bölümde Prof. Dr. Bengü Ekinci Köktekir, “Korneal Çapraz Bağlama Tedavileri” bölümünde Doç. Dr. Berna Doğan ve “Glokom” bölümde de gözlemlerimden özetlenen güncel bilgiler sunulmuştur.

Detay
2020 Uzaktan Erişimli 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi'ne Bakış

2020 Uzaktan Erişimli 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi'ne Bakış

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Yonca AYDIN AKOVA, FEBO

Bayındır Hastanesi Göz Kliniği Direktörü

Güney Afrika’nın Capetown kentinde yapılması planlanan 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen sanal olarak WOC 2020 E- Kongresi olarak yapıldı. Bu toplantının bilimsel programı tüm dünyadaki 182 Göz Hastalıkları Derneği ve 45 Göz Hastalıkları Alt Uzmanlık Derneği, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere göz sağlığı ile ilgili çok sayıda kuruluşun aktif katılımıyla düzenlendi. Toplantıya 150’den fazla ülkeden çok sayıda göz hekimi katıldı. Üç gün süren toplantıda çok sayıda panel, endüstri destekli oturumlar, alt uzmanlık (subspecialty) toplantıları, sözel sunumlar, poster sunumları ve kurslar yer aldı. Bu toplantılarda dünyanın her köşesinden konularında uzman bilim adamları ve cerrahlar konuşmacı olarak yer aldı. Toplantı içerikleri önceden kaydedilerek toplantı sonrası 3 ay süreyle ulaşılabilir ve izlenebilir şekilde kullanıma açıldı. Bu nedenle toplantı içeriğinin, katılımcıların özellikle de genç göz hekimlerinin yararlanma oranını çok arttıracağı öngörülüyor.

Toplantıda oftalmolojinin her alanındaki yeni gelişmeler gözden geçirildi. Refraktif ve katarakt cerrahisinde yeni teknikler, EDOF ve multifokal göz içi lensleri, glokom tanı ve tedavisi ve cerrahisinde yenilikler, oküler yüzey hastalıklarında tanı ve tedavide yenilikler, kornea enfeksiyonları, keratokonus cerrahi tedavisi ve kornea cerrahi tekniklerindeki yenilikler, yapay zeka ve oftalmolojide kullanımı, orbital enfeksiyon ve inflamasyonlar, tiroid orbitopati ve oküloplastik cerrahideki yenilikler önde gelen panel toplantılarıydı.

Pediyatrik oftalmoloji alanında pediyatrik katarakt, glokom, pediyatrik kornea ve retina oturumlarının yanı sıra miyopi yönetimi paneli dikkat çekici toplantılardı.

Retina konusunda özellikle yaşa bağlı maküla dejeneransının tanı ve tedavisindeki yenilikler, OKTA’nın retina hastalıklarında kullanımı, medikal retinada ve vitreoretinal cerrahideki son gelişmeler tartışıldı.

WOC 2020 E-Kongre bülteni içeriğinde yer alan miyopi yönetimi, kontakt lensler/terapötik kontakt lensler, oküler yüzey hastalıkları-kornea cerrahisi, glokom, katarakt ve refraktif cerrahi konularındaki panellerin içerikleri ve güncel bilgiler konularında uzman hocalarımız tarafından özetlenerek sunulmuştur.

Detay
Olgularla Kuru Göz Sayı 2

Olgularla Kuru Göz Sayı 2

Detay
Olgularla Kuru Göz Sayı 1

Olgularla Kuru Göz Sayı 1

Detay

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Oftalmoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Oftalmoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Oftalmoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.