MN Oftalmoloji Cilt: 27 Sayı: 3 2020 (MN Ophthalmology Volume: 27 No: 3 2020)

Refraktif Akomodatif Ezotropyalı Olgularda Uzun Dönem Refraksiyon Değişiklikleri

Long -Term Changes of Refractive Error in Refractive Accommodative Esotropia Cases

Gülşah GÜMÜŞ, Osman Bulut OCAK, Aslı İNAL, Burcu KEMER ATİK,  Gizem KUTLUTÜRK, Ebru Demet AYGIT,  Selcen ÇELİK, Ceren GÜREZ, Muhittin TAŞKAPILI, Birsen GÖKYİĞİT

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Oftalmoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Oftalmoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Oftalmoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.