MN Oftalmoloji Cilt: 27 Sayı: 3 2020 (MN Ophthalmology Volume: 27 No 3 2020)

Refraktif Akomodatif Ezotropyalı Olgularda Uzun Dönem Refraksiyon Değişiklikleri

Long -Term Changes of Refractive Error in Refractive Accommodative Esotropia Cases

Gülşah GÜMÜŞ, Osman Bulut OCAK, Aslı İNAL, Burcu KEMER ATİK,  Gizem KUTLUTÜRK, Ebru Demet AYGIT,  Selcen ÇELİK, Ceren GÜREZ, Muhittin TAŞKAPILI, Birsen GÖKYİĞİT